Vyhlásenie o ochrane súkromia

Zaväzujeme sa rešpektovať a ochraňovať vaše súkromie. Pri návšteve a prezeraní našich web stránok na web lokalite www.cmation.sk (ďalej len "lokalita") sa zo štatistických dôvodov môže automaticky zaznamenať vaša IP adresa s časom a dátumom vašej návštevy. Okrem tohto údaju nie je nutné nám poskytnúť žiadne vaše osobné údaje. Ak sa nám rozhodnete poskytnúť vaše osobné údaje, buďte si istý, že budú použité iba s cieľom podporovať vás ako zákazníka.

Všeobecne

Účelom tohto Vyhlásenie o ochrane súkromia je uviesť, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ktoré od vás môžeme prostredníctvom tejto lokality získať. Všetky zhromaždené údaje sa považujú za dôverné. Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia na ochranu údajov a súkromia.

Používaním tejto lokality nám dávate súhlas k zhromažďovaniu a používaniu týchto údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujeme

Na niektorých web stránkach tejto lokality môžu byť umiestnené formuláre z rôznymi funkciami, napr. kontaktný formulár, ankety atď. Osobnými údajmi, ktoré môžu byť zhromažďované na týchto stránkach sú najmä meno, názov spoločnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Naše web stránky používajú tzv. „cookies". Cookies sú textové informácie, ktoré váš prehliadač, po vašom súhlase, uloží v podobe súboru na pevný disk vášho počítača. Výzva o udelenie súhlasu o použitie cookies sa vám zobrazí v závislosti od konfigurácie vášho prehliadača.  Účelom cookie je pomôcť nám pri analýze prevádzky na web stránkach. Cookies umožňujú, aby web stránka reagovala individuálne. Zhromažďovanie a uchovávanie informácií o vašich preferenciách umožní web stránke upraviť svoju činnosť podľa vašich potrieb a prianí.

Môžete nastaviť váš web prehliadač tak, aby vás upozornil na žiadosti o umiestnenie cookie alebo aby cookies úplne odmietal. Súbory, ktoré obsahujú cookies, môžete zmazať, tieto súbory sú uložené ako súčasť vášho internetového prehliadača.

Ako tieto údaje používame

Tieto údaje ukladáme a ponechávame v databázach alebo iných ukladacích médiách. Budú použité pre zabezpečenie ďalšej komunikácie s vami, prípadne pri spravovaní služieb lokality, na vypracovanie analýz trhu a zákazníkov a na kontrolu, vývoj a zlepšovanie poskytovaných služieb.

Okrem spomínaného môže vaše osobné údaje využiť, aby sme sa s vami spojili za účelom prieskumu trhu alebo, aby sme vám poskytli marketingové informácie, o ktorých sa domnievame, že by pre vás mohli byť zvlášť zaujímavé.

Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorá používa súbory cookies. Tieto cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú tento web.

Aplikácie tretích strán

Aplikácie implementované na tejto lokalite:

S kým tieto údaje zdielame

Spoločnosť Cmation Studio, s.r.o. nepredá, ani žiadnym spôsobom neprenajme vaše osobné údaje nikomu inému. Pokiaľ nebudeme mať váš súhlas alebo pokiaľ zákon nebude vyžadovať inak, budeme zdieľať osobné dáta, ktoré nám poskytnete online, iba s inými jednotkami našej spoločnosti alebo s obchodnými partnermi, ktorí jednajú pre vyššie popísané účely v našom zastúpení. Také jednotky spoločnosti Cmation Studio, s.r.o. alebo obchodní partneri sa riadia našou politikou ochrany súkromia, pokiaľ ide o používanie týchto dát a sú viazaní príslušnými zmluvami o dodržiavaní dôvernosti.

Môžeme tiež kombinovať dáta zhromažďované online s informáciami, ktoré nám poskytnete pri registrácii vlastníctva produktov alebo služieb spoločnosti Cmation Studio, s.r.o.

Možnosť výberu

Nepoužijeme, ani nebude zdieľať vaše osobné údaje poskytnuté online inými spôsobmi, než tými, ktoré sú popísané vyššie, bez toho aby sme vás o tom upovedomili a dali vám možnosť výberu. Ako vyhlasujeme vyššie, poskytneme vám tiež možnosť oznámiť nám, že si neprajete dostávať od nás nevyžiadané materiály pre priamy marketing a urobíme všetko, aby sme takéto žiadosti rešpektovali. Riadime sa zákonmi a postupmi, ktoré sú platné Slovenskej republike

Zabezpečenie

Máme záujem chrániť údaje, ktoré nám poskytujete. Nemôžeme však zaručiť zabezpečenie zverejnených údajov a vy akceptujete prirodzené bezpečnostné riziká internetovej korešpondencie. Zodpovednosť za akékoľvek narušenie zabezpečenia nesieme len v prípade, že k nemu došlo vedome, s podvodným zámerom alebo v dôsledku nedbalosti. Všetky dodávané produkty a služby podliehajú podmienkam a ustanoveniam uvedeným na tejto lokalite.

Dokument "Vyhlásenie o ochrane súkromia" je platný od od 2. 5. 2020

Revidované: máj 2020